perjantai 19. helmikuuta 2021

Vuosikokous ja Kyläkirkko Susihiekassa 14.2.2021.

 

Laakajärven kyläyhdistys ry perustaa yhteisöpuutarhan

ja jakoi huomionosoituksia 


 

Laakajärven kyläyhdistys ry:n vuosikokous järjestettiin etä- ja lähikokouksena 14.2. Laakajärven Susihiekassa. Etäkokouksien järjestämistä on opiskeltu ja nyt se sujui hyvin. Osallistujia oli 16 ja puolet heistä etäyhteyden päässä. 

Myös perinteinen kyläkirkko järjestettiin Susihiekassa ja sekin jaettiin halukkaille Teams-yhteyden kautta. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja kokouksen jälkeen puheenjohtaja Tuula Kärnä esitteli kolmen vuoden Hiiliviisaan toimintasuunnitelman.

 

 

Kuvassa:  vas. Anna-Liisa Heikkinen, Kaisu Huttunen, 
Heta-Kaisa Huttunen ja etäyhteydessä 
Niina Kilponen.
Laakajärven kyläyhdistys käynnisti viime vuonna Kainuun Nuotan kanssa hankkeen 

”Kohti hiiliviisaita kyliä”. Syksyllä 2020 järjestettiin kysely kyläläisille ja sen pohjalta 

laadittiin ympäristösuunnitelma vuosille 2021-2023. Sen keskeisenä ajatuksena on tiedostaa  

ilmastonmuutoksen vaikutukset. Meillä on vahva tahtotila olla mukana toteuttamassa niitä 

arkipäivän ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta. 


Ensimmäisenä tavoitteena on tiedottamisen kehittäminen kyläläisten keskuudessa. 

Toisena tavoitteena on yhteisöpuutarhan perustaminen. Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, 

puutarhataitojen oppiminen, perinteisten viljelytapojen ja perimätiedon kerääminen kiinnostavat 

kyläläisiä sekä mökkiläisiä. Keväällä lumien sulettua aloitetaan vuokratun peltoalueen 

kunnostaminen viljelykuntoon. Alueelle rakennetaan kasvilavoja ja hankitaan telttakatos 

sekä varasto. Talkootyövoimaa ja rakennustarvikkeita  otetaan vastaan lahjoituksina.

Perinnekäsitöistä kiinnostuneet voivat opetella räsymaton kutomista. Kyläyhdistys laittaa 

mattoloimen, johon on mahdollista käydä kierrätyskuteilla kutomassa parin metrin mattoja.

 

Kyläyhdistys on anonut rahoitusta  sekä ympäristöpuutarhan perustamiseen että digilaitteisiin. 

Sotkamon maaseuturahasto on antanut avustusta puutarhatyövälineiden hankkimista varten.

 

Toimintasuunnitelman keskiöön on yhteisesti kirjattu kierrättäminen, kompostointikoulutus, 

kimppakyytien järjestäminen, puutarhatyökalulainaamo sekä erilaiset koulutukset ja retket.

 

Aktiivisia toimijoita palkittiin Suomen kylät- ansiomerkeillä ja - viirillä.

Pronssinen ansiomerkki myönnettiin Aune Kärnälle ja Niina Kilposelle. 

Hopeinen ansiomerkki myönnettiin Minna Huttuselle, Tuula Kärnälle, 

Urpo Partaselle ja Juha Ronkaiselle. 

Suomen kylät-viiri luovutettiin Anna-Liisa Heikkiselle.

 

 

 
tiistai 9. helmikuuta 2021

Huomionosoitukset aktiivisesta kyläyhdistystoiminnasta

Laakajärven kyläyhdistys ry on myöntänyt vuonna 2020  aktiivisille kyläyhdistyksen jäsenille seuraavat  huomionosoitukset.  

Hopeinen ansiomerkki  

Huttunen Minna, luottamustehtävät hallituksessa  

 Kärnä Tuula, luottamustehtävät hallituksessa  

Partanen Urpo, luottamustehtävät hallituksessa  

 Ronkainen Juha, luottamustehtävät hallituksessa  

 

 Pronssinen ansiomerkki  

Kilponen Niina, luottamustehtävät hallituksessa  

 Kärnä Aune, luottamustehtävät hallituksessa  

 

Viiri  

Anna-Liisa Heikkinen, pitkäaikainen  

toiminnantarkastaja 

Huomionosoitukset on myönnetty toimintavuosien perusteella.  Kainuun Nuotta ry on puoltanut myöntämiset.  

Huomionosoitukset jaetaan vuoden 2021 vuosikokouksen yhteydessä.  Laakajärven kyläyhdistys ry Hallitus

 

Kyläkirje 2021

 

Hyvät Laakajärven kylän asukkaat ja mökkiläiset. 5.1.2021 

Vuosi 2020 jää historian kirjoihin erikoisena ja monella tapaa  

poikkeuksellisena. Erilaisuus näkyy myös kyläyhdistyksen toiminnassa.  Olemme toimineet annettujen kokoontumisohjeiden mukaan ja se on  aiheuttanut tapahtumien perumisia ja muutoksia. Toivomme, että  toiminnot palaavat vuoden aikana lähes normaaleiksi.  

Yhdistyksen hallitus on tehnyt aktiivisesti suunnittelutyötä  

tulevien vuosien varalle. Olemme mukana Kainuun Nuotta  ry:n hallinnoimassa Hiiliviisas kylä- hankkeessa. Laakajärven kylän  ympäristösuunnitelma on tehty kyläläisiltä saadun palautteen pohjalta.  Kyläkysely tehtiin syksyllä 2020 ja siinä kartoitettiin asukkaiden tahtotila olla  mukana ilmaston muutosta ehkäisevässä toiminnassa. Suunnitelmaan on  kirjattu: ”Olemme tiedostaneet ilmastonmuutoksen vaikutukset ja meillä on  vahva tahtotila olla mukana toteuttamassa niitä arkipäivän ratkaisuja, jotka  vähentävät ympäristön rasitusta”.  

Laakajärven kylän ympäristösuunnitelma kokonaisuudessaan ja muuta  tiedotettavaa löytyy tästä linkistä:  

laakajarvenkyla.blogspot.com 

Vuosille 2021-2023 on laadittu toimintasuunnitelma seuraavista osa-alueista:  

1.Tiedottaminen 

2. Yhteisöpuutarha 

3. Kierrättäminen 

4. Kimppakyyti 

5. Työkalulainaamo 

6. Tapahtumat ja koulutukset  

1. Tiedottaminen  

Järjestämme älypuhelin ja tietokone tutuksi- koulutuksen, kunhan kokoontumiset sallitaan.  Opettelemme etäkokousten ja -kurssien pitämistä. Tavoitteena on kattava tiedonkulku  kylällä. Toimiva verkosto on myös turvallisuutta lisäävä asia.  

Yhdistys on hakemassa Elävä Kainuu Leaderilta rahoitusta kannettavan tietokoneen,  videotykin ja valkokankaan hankintaan. Laitteet helpottavat kurssien, kokousten ja  koulutusten pitämistä  

2. Yhteisöpuutarha ja lähiruoka  

Tavoitteena on innostaa kyläläisiä kasvattamaan itse monipuolista ruokaa. Toivomme  myös, että saisimme toteutettua lähiruokamarkkinat pari kertaa vuodessa omalla kylällä.  Tavoitteena on tuottaa ruokaa lähellä ja oppia hyödyntämään kauden kasviksia.  Yhteisöpuutarhaa varten olemme neuvotelleet Biisonitilalta maa-alueen, johon puutarha  voidaan perustaa. Asiasta kiinnostuneet pääsevät yhdessä opettelemaan vihannesten ja  juuresten kasvattamista. Kun asiat opitaan yhdessä, sen jälkeen on helppo perustaa oman  pihan kasvimaa tai kasvattaa vaikkapa yrttejä ruukuissa. 

 

3. Kierrättäminen  

Tavoitteena on kylän jätehuollon ja kierrätyksen tehostaminen, erityisesti biojätteen  hyödyntäminen ja poistaminen sekajätteen joukosta. Muovin, metallin, paperin ja kartongin  kierrättäminen. Ongelmajätteiden kuljetus ja romujen kerääminen keskitetysti tai niin, että  jokainen siistii omat alueensa.  

Järjestämme kompostointineuvontaa, opastusta kompostorien ja bokashien hankkimiseen,  sekä koulutusta Ekokympiltä ja Martoilta.  

Kokeilimme kyläkirppistä syksyllä 2020 ja se kiinnosti kyläläisiä. Jatkamme  kirpparitoimintaa muiden tapahtumien yhteydessä.  

Kaisu Huttunen on luvannut, että Kantolan ala-kertaan voimme laittaa mattokankaan  loimen kyläyhdistyksen kustantamana. Siellä halukkaat voi käydä kutomassa mattoa  omista kuteista. Tuulalle voi ilmoittautua.  

4. Kimppakyyti  

Kyläkyselystä selvisi, että kyläläiset ovat innokkaita käyttämään kimppakyytejä ja osa  haluaa myös tarjota kyydin. Olemme käyttäneet kimppakyytejä retkien ja tapahtumien  yhteydessä. Ne ovat toimineet hyvin. Luomme ryhmän, jossa tiedotamme tulevista  kyytitarpeista ja kyydeistä.  

5. Työkalulainaamo  

Tavoitteena on opettaa ja vaalia erilaisia kädentaitoja. Osa niistä on häviämässä.  Hankimme puutarhavälineitä, siivouslaitteita, kotitalousvälineitä, teknisiä työvälineitä ja  tekstiilityövälineitä lainattavaksi.  

Hankkeen puitteissa on mahdollisuus anoa rahoitusta ja omarahoitusosuus korvataan  talkootyöllä. Olemme jo anoneet Sotkamon kunnasta rahoitusta puutarhatyövälineiden  ostoa varten. Saimme anotun summan 809,35€. Se käytetään suunnitellusti vuoden 2021  aikana. Työvälineitä käytetään yhteisöpuutarhan perustamiseen ja hoitoon. Välineitä on  myös mahdollisuus lainata omaan käyttöön. 

 

6. Tapahtumat ja koulutukset 

Järjestetään ompeluseurailtoja ja seurakunnan pitämiä tilaisuuksia  sekä mahdollisuuksien mukaan opintoretkiä hiiliviisaisiin kohteisiin.  

Järjestetään luontoretkiä, linnunpönttö- ja katiskatalkoita,  

kalareissuja ja marjaretkiä. Laitetaan yhteinen mattokangas. Oman  kylän toiminta lisää viihtyvyyttä ja vähentää autoilua, kun  tapahtumat ovat lähellä. 

 

 Laakajärven kyläyhdistys ry on myöntänyt vuonna 2020 aktiivisille kyläyhdistyksen  jäsenille seuraavat huomionosoitukset.  

 

Hopeinen ansiomerkki: 

Huttunen Minna, luottamustehtävät hallituksessa  

Kärnä Tuula, luottamustehtävät hallituksessa  

Partanen Urpo, luottamustehtävät hallituksessa  

Ronkainen Juha, luottamustehtävät 

 

Pronssinen ansiomerkki: 

Kilponen Niina, luottamustehtävät hallituksessa  

Kärnä Aune, luottamustehtävät hallituksessa

  

Viiri: 

Heikkinen Anna-Liisa, pitkäaikainen toiminnantarkastaja 

Huomionosoitukset on myönnetty toimintavuosien perusteella.  

Kainuun Nuotta ry on puoltanut myöntämiset.  

Huomionosoitukset oli suunniteltu jaettavaksi 13.12.2020. Koronarajoitusten vuoksi  tilaisuus peruuntui. Huomionosoitukset jaetaan vuoden 2021 vuosikokouksen yhteydessä.  

Laakajärven kyläyhdistys ry:n hallitus 

Heta-Kaisa Huttunen 

Minna Huttunen 

Niina Kilponen sihteeri-rahastonhoitaja  

Tuula Kärnä, puheenjohtaja 

Sirpa Mulari 

Jouni Pakarinen, varapuheenjohtaja 

Juuri sinä olet tärkein jäsenemme! 

Jäsenmaksun voit maksaa suoraan yhdistyksemme tilille.  Laita viesti-kohtaan maksajan nimi. 

Jäsenmaksu vuodelle 2021 

12 €/ perhe tai 6 €/ yksin asuvat 

 Laakajärven kyläyhdistys ry 

 FI 93 5436 0920 0478 94 

 Eräpäivä 27.2.2021 

Parhain terveisin 

Tuula Kärnä,  

puheenjohtaja 

karnatuula@gmail.com 

 puh. 0500 160 377 

 

 

Laakajärven kyläyhdistys ry:n Toimintakalenteri vuodelle 2021 

Laakajärven kyläyhdistys ry:n Toimintakalenteri vuodelle 2021 

 

Aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset koskevat myös yhdistystoimintaa. Seuraamme tilanteen kehitystä ja järjestämme tapahtumia ohjeistuksen  mukaan. 

Tiedotamme tapahtumista tarvittaessa lähempänä ajankohtaa. Tarvitsemme sinun yhteystietosi, jos haluat, että lähetämme sinulle tekstiviestin/sähköpostiviestin muutoksista tai  peruuntumisista.  

 

Lähetä nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi numeroon 0500 160 377 tai karnatuula@gmail.com tammikuun  aikana. Yhteystietojasi käytetään ainoastaan yhdistyksen tapahtumien  tiedottamiseen. Yhteystiedot ovat sihteerin ja puheenjohtajan käytössä.  

  

Tammikuu 

 

La 23.1. klo 12. Etäkokoukset ja -koulutukset tutuksi- koulutus. Rajalassa, Venäjänniementie 2.  Ilmoittaudu Tuulalle 21.1. mennessä. Max 20 henkilöä.  

0500 160 377 tai karnatuula@gmail.com 

   

Helmikuu 

 
Su14.2. klo 12. Laakajärven kyläyhdistys ry:n vuosikokous Susihiekassa, Kortekaarteentie 30. Tämä tiedote toimii virallisena kokouskutsuna.  Tarvittaessa kokous voidaan pitää Teams-kokouksena. Kokouksessa jaetaan huomionosoitukset. 
 

 

 

Su14.2. klo 14. Suksi kirkkoon, laskiaistapahtuma ystävänpäivänä,  Sotkamon srk mukana  

 

Tapahtumat toteutetaan tarvittaessa ulkotapahtumana Susihiekassa.  

 

Maaliskuu  

 

La 20.3. klo 10. Yhteisöpuutarhapalaveri Koskelassa, Laakajärventie  208  

 

Tervetuloa kaikki yhteisöpuutarhasta ja lavaviljelystä kiinnostuneet  

Tehdään viljelysuunnitelma ja tarvikelista  

Suunnitellaan yhteisöpuutarhan perustaminen  

Bokashi -kompostori tutuksi. Tietoisku ja kokemuksia bokashin käytöstä  Ilmoittaudu Tuulalle 16.3. mennessä  

0500 160 377 tai karnatuula@gmail.com 

 

Huhtikuu


La 24.4. klo 10. Kasvilavatalkoot Biisonitarhalla  

Työn ohessa keskustellaan alustavasti kyläläisten kanssa kimppakyytien järjestämisestä ja  mietitään, mitä mahdollisuuksia on kyytien toteuttamiseksi.  

 

Toukokuu  

 

To13.5. klo 12 Kasvilavatalkoot Biisonitilalla  

 

La15.5 klo 12 Lajittelu- ja kompostointi opastus yhteistyössä Ekokympin kanssa Biisonitarhalla Samalla kirpparitapahtuma. Ota mukaan kierrätettäviä, ehjiä tavaroita ja tee kaupat! 

 

 

Mattoloimen laitto kangaspuihin Kantolassa. Laitamme 80 cm:n  

puuvillaloimen, johon voit käydä kutomassa maton omilla kuteilla.  Kude leikataan noin 1,5 cm:n levyiseksi. Neliölle menee noin 2,5 kg  kudetta. Varaamme noin 2 m lointa/ kutoja. Kaisu on lupautunut opas tamaan.  

Ilmoittaudu Tuulalle maaliskuun loppuun mennessä. Sovitaan samalla  loimenlaiton ajankohta.  

Kesäkuu 

 

Yhteisöpuutarhatalkoot viikoittain sopimuksen mukaan Biisonitarhalla 

 

Heinäkuu 

 

La 10.7. klo 16. Lautapeli-ilta Kiviniemessä, Somerontie 13. Aja Laannurmen tietä noin 5 km ja käänny vasemmalle Somerontie. Pelit mukaan!  

 

Su 25.7. klo 15 Lauluhetki yhdessä Sotkamon Srk:n kanssa  

Hilja Savolaisella Leppimäentie 9 A  

Yhteisöpuutarhatalkoot viikoittain sopimuksen mukaan  

 

Elokuu  

 

Yhteisöpuutarhatalkoot viikoittain sopimuksen mukaan  

 

Syyskuu  

 

La 4.9 klo 13 Kylän yhteinen satojuhla ja toritapahtuma Biisonitarhalla.  Samalla kirpparitapahtuma. Ota mukaan kierrätettäviä, ehjiä tavaroita ja tee  kaupat!  

 

Lokakuu  

 

Su 17.10. klo 16 Pakkausmerkinnät- koulutus. Ruokahävikin ehkäiseminen. Susihiekassa tai Teams-koulutuksena.  

Marraskuu  

 

Vuoden tapahtumista kootaan kuvia ja striimauksia, jotka on nähtävänä: laakajarvenkyla.blogspot.com 

Puutarha-aiheisia koosteita samasta linkistä.  

Joulukuu  

 

Su 12. 12. klo 16.30 Joulukahvit Sotkamon Seurakuntatalolla, Kainuuntie 39. Kahvitar- joilu, kyläyhdistyksen puheenvuoro ja Sotkamon seurakunnan tervehdys. Seurakuntatalolta siirrymme laulamaan Kauneimmat joululaulut Sotkamon kirkkoon klo 18. Menemme  Sotkamoon kimppakyydein. Tarjoiluista vastaa kyläyhdistys. Ilmoittautumiset Tuulalle  30.11. mennessä  

Teatteri  

 

Mikäli rajoitukset sallivat, voimme ottaa äkkilähdön lähialueen teatteriin. Seuraamme tarjontaa ja ilmoitamme, mikäli sopiva löytyy. 

 Kuvien matot on kutonut ja kuvannut Kaisu Huttunen 

 Kuvien kasvikset on kasvatettu Susihiekassa ja kuvannut Tuula Kärnä 

Mitä sitä aletaan? Vuosikokous tulossa.

Talven kiivaimman tuiskun ja pakkasen aikaan on mainiota aikaa ruveta puuhamaan kylvöjä. Kyllä, kylvöjä, taimia, vihreää, kesää.    kuva c: ...